Make your own free website on Tripod.com
helmet crest on black
Donatie
Fundashon (stichting) FORSKA

Home

Donatie

Donatieformulier

Ja, ik meld me aan als donateur van stichting FORSKA.

Naam
Adres
E-mail adres
Woonplaats
Bedrijf / instantie
Telefoon
Telefoon werk
Fax
maandelijkse
jaarlijkse
donatie van
fl. 25,00
fl. 50,00
fl. 100,00
eenmalig bedrag van
Ik betaal met cheque
Automatische overschrijving
op gironummer 255655
Vermeldenswaard
  

Enter supporting content here